НОВА СЕЗОНА 2022 од 14.03. до 31.08.2022. (или до истекот на залихите)
#ГРАДИМЕЗАЕДНО
Програмата за лојалност 2022 година е завршена.
За сите дополнителни прашања може да не контактиратена +38975 384 811.