НОВА СЕЗОНА 2021

#ГРАДИМЕЗАЕДНО

Ceresit logo

ИЗБЕРИ НАЧИН
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА:

1

WEB СТРАНА

внеси податоци во полето за регистрација

2

CERESIT МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

внеси податоци во полето за регистрација

3

СМС ПОРАКА:

испрати „JAS(празно место) име и презиме, адреса и продавница, CER(празно место)КОД“ на бројот 142241

За успешна регистрација потребно е да ги внесеш сите потребни податоци, првиот код од производот и согласност за заштита на лични податоци. Со регистрацијата се пресметуваат и првите поени, во зависност од кој производ колку поени носи.

По регистрацијата, кодовите можеш да ги испраќаш на 3 начини:
  • - Бесплатна Ceresit мобилна апликација

  • - Бесплатно преку web страна www.ceresit.mk

  • - СМС порака: CER(празно место)КОД на бројот 142241

За собрани 50, 100, 150, 300, 600 или 2000 поени ТЕ ОЧЕКУВААТ ВРЕДНИ ПОДАРОЦИ!

2 ПОЕНИ

5 ПОЕНИ

10 ПОЕНИ

АПЛИКАЦИЈА: CERESIT

За сите информации може да се јавиш на

071 613 105

секој работен ден од 9-17h.

Количините на подароците се ограничени!

Цената на смс порака е стандардна за сите мрежи (Македонски телеком и А1) - 5,9 мкд со вклучен ДДВ.